ಪಾಲುದಾರರು

ಎಬಿಬಿ
ಫೋರ್ಡ್
ಎಲ್ಜಿ
ಬೋರ್ಗ್ವಾರ್ನರ್
ಟೊಯೋಟಾ
ಲಿಂಡೆ
ಬಾಷ್
ಗ್ಯಾರೆಟ್
Nidec
ಡೈಸನ್
GM
ಸೀಮೆನ್ಸ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಕ್ಸ್
ಅಮೆಜಾನ್